Kullanım Koşulları

Giriş

Elit Teknoloji Hizmetleri İnternet A.Ş. (aşağıda kısaca "Hizmet Sağlayıcı" olarak anılacaktır), internet ortamında www.ecift.de adresinde arkadaşlık ve çöpçatanlık hizmeti sunmakta olup partner ve arkadaş bulabilmeleri için eÇift kullanıcılarına sitenin veri bankalarına erişim yetkisi sunmaktadır. Söz konusu veri bankası diğer kullanıcıların profillerini ve onlar hakkında bilgiler içermektedir. 

İş bu Genel Kullanım Koşulları (aşağıda kısaca "Koşullar" olarak anılacaktır), eÇift kullanımıyla ilgili koşulları düzenlemektedir.

Kullanıcı, üyelik aşamasında iş bu Koşullar'ı okuma ve yazdırma imkânına sahiptir. Üyelik işlemini başarıyla tamamlayan Kullanıcı, Koşullar'a istediği zaman online olarak erişebilir.

Siteye üye olan kullanıcı, Koşullar'a uygun davranmakla yükümlü olduğunu kabul etmektedir.

I. Geçerlilik Alanı

(1) İkamet adresleri Almanya'da olan eÇift kullanıcıları, siteye Federal Almanya dışından erişim sağlasalar bile, söz konusu bu Koşullar'a tabidir.

(2) Kullanıcının belirlenen kurallara aykırı davranması kabul edilmemektedir.

(3) 18 yaşını doldurmamış olanlar bu hizmetten faydalanamazlar.

(4) Sözleşme dili Almancadır.

II. Hizmet Kapsamı

(1) Kullanıcıların tamamı ücretsiz bir şekilde üye olabilir, kişilik testini doldurabilir, profil oluşturabilir ve kendilerine önerilen partnerlerden oluşan bir liste sunulabilir.

(2) eÇift hizmetinden sınırsız bir şekilde faydalanabilmek, ücrete tabi bir üyelik (aşağıda kısaca "Premium Üyelik" olarak anılacaktır) gerektirir. Kullanıcılar, Premium Üyelik edinebilmek için belirli bir ücret karşılığında üyelik kaydı ("Premium Üye") yaparlar. Premium Üyeler, ayrıntılı arama yapabilirler. İletişim araçları ve diğer fonksiyonların tamamından yararlanabilirler.

(3) Kullanıcılar, ücrete tabi alanlara erişim hakkı elde etmeden önce hizmet kapsamı ve ödeme usulleri hakkında bilgilendirilir ve söz konusu ödeme başarıyla gerçekleştirildikten sonra bu alanlara erişim sağlayabilirler.

(4) Online arkadaşlık ve çöpçatanlık hizmeti, kişilerin özel amaçları için sunulmaktadır. Ücretli olsun ya da olmasın, sitenin ticari amaçlar için kullanımı yasaktır.

III. Sözleşmenin İnikadı, Sözleşme Başlangıcı

(1) Premium Üyelik ile ilgili sözleşme, ücrete tabi olan alanlara erişim imkânı sunulması ile yürürlüğe girer. Hizmet Sağlayıcı, ücretin tamamı ödendikten sonra kullanıcıya erişim yetkisi verir.

(2) Sözleşmenin yürürlüğe girebilmesi için kullanıcının 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. 

(3) Premium Üyelik'in geçerlilik süresi, Hizmet Sağlayıcı'nın ücrete tabi olan alanlara erişim yetkisi vermesiyle başlar.

(4) Hizmet Sağlayıcı, kullanıcının kimlik bilgilerini uygun resmi belgelere göre kontrol etme yetkisine sahiptir. Kullanıcı, kendisinden talep edilen resmi belgelerin fotokopisini -özellikle kimlik belgesini- Hizmet Sağlayıcı'ya iletecektir.

IV. Ücretler

(1) İş bu Koşullar’ın II. (1) maddesi kapsamında eÇift hizmetinin kullanımı ücretsizdir.

(2) Premium Üyelik ücrete tabidir. Ücretler ve ücrete tabi çeşitli teklifler hakkındaki ödeme usulleri ile ilgili bilgilere eCift.de sayfasının üyeler alanından ulaşılabilir. Söz konusu bu bilgiler kullanıcılara ücrete tabi fırsata kayıt olunmadan önce de gösterilmektedir.

(3) Belirtilen ücretlerin tamamı net ücretlerdir.

(4) Tercih edilen üyelik süresi için belirlenen ücretin tamamı peşin ve eksiksiz olarak eÇift'e ödenmelidir.

V. Ödeme Koşulları, Ödemede Gecikme

(1) Tercih edilen üyelik süresi için belirlenen ücret peşin ödenir. Ödeme işleminin başarılı olabilmesi için belirlenen ücret tutarının Hizmet Sağlayıcı'nın hesabına geçmesi gerekir. Kullanıcı, fatura ve benzeri ödeme dökümü oluşturulduktan sonra 30 gün içerisinde ilgili tutarı ödemediği takdirde temerrüde düşer. Hizmet Sağlayıcı, gecikme durumunda yasal oranlarda gecikme faizi uygulayabilir.

(2) Kullanıcı, ödemeyi kredi kartı, PayPal ya da banka hesabı üzerinden borç kaydı yöntemi ile gerçekleştirebilir. 

(3) Kullanıcı, kayıt işlemini tamamlaması ve gerekli hesap/kredi kartı bilgilerini belirtmesiyle birlikte Hizmet Sağlayıcı'ya banka hesabından tahsil yetkisi/kredi kartına borç kaydı yetkisi vermektedir.

(4) Hizmet Sağlayıcı, kullanıcıya ait gecikmiş ödemeleri mahsup etme yetkisine sahip olup, kullanıcıyı mahsup edilme şekli hakkında bilgilendirecektir. Masraf ve faiz tutarlarının oluşması durumunda Hizmet Sağlayıcı, önce oluşan masrafları, sonra faiz tutarını ve son olarak hizmet için gerekli ücreti tahsil etme yetkisine sahiptir. 

VI. Rücu Talimatı

Rücu Talimatının Başlangıcı

(1) Rücu Hakkı

Sözleşme başlangıcından itibaren 14 gün içerisinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin,  hizmet şifreniz ile birlikte  yazılı olarak (örneğin mektup, faks, e-posta) rücu hakkınız bulunmaktadır. EGBGB (tr. Alman Medeni Kanunu'nu Düzenleyici Kanun)'nin 1/1 ve 1/2 maddesiyle bağlantılı olarak 246/2 maddesi ve EGBGB'nin 246/3 maddesiyle bağlantılı olarak 312e/1/1 maddesi uyarınca, süre sözleşmenin inikadından ve bilgilendirme sorumluluğumuzun yerine getirilmesinden önce değil, talimatın yazılı olarak ulaştırılmasıyla başlar. Rücu süresi için rücu talimatının belirlenen süre içerisinde gönderilmesi yeterlidir.

Rücu talimatının yapılacağı yer:

Elit Teknoloji Hizmetleri İnternet A.Ş.
Mevlüt Pehlivan Sok.
Yılmaz İş Merkezi No: 26/7
34349 Gayrettepe / İstanbul
Türkiye

Faks: +90 (212) 2333510
E-Posta: support@ecift.de

(2) Rücu Sonuçları

Rücu durumunun gerçekleşmesi durumunda iki tarafın aldığı hizmetlerin iade edilmesi ve kullanımların (örneğin faiz) karşılığının verilmesi gerekmektedir. Almış olduğunuz hizmetlerden dolayı oluşan bedellerin tamamını ya da bir kısmını ödememeniz ya da gecikmeli olarak ödemeniz durumunda, oluşan zararı karşılamanız gerekmektedir. Sözleşmeden doğan ödeme sorumluluğunu rücunun yapıldığı ana kadar yerine getirmeniz gerekebilir. Ödemeyle ilgili sorumluluklar 14 gün içerisinde yerine getirilmelidir. Süre, sizin için rücu talimatınızı yollamanızla, bizim için rücu talimatının tarafımıza ulaşmasıyla başlar.

(3) Rücu Hakkının Sona Ermesi

Alman Medeni Kanunu'nun 312d/3. maddesine göre, her iki tarafın sözleşme hükümlerini eksiksiz olarak yerine getirmesi durumunda rücu hakkı sona erer. Tarafımızdan ücret karşılığında sunulan hizmetlerin ilk kullanımında, sözleşmeden doğan sorumlulukları yerine getirmiş sayılırız. Çünkü veri bankamızın bir kere kullanılması hizmetlerin eksiksiz yerine getirildiği anlamına gelmektedir. Tarafımızdan sunulan hizmetlerin sayısı değil, belirli bir süre içerisinde kullanımı önemlidir.

Rücu Talimatının Sonu

(4) Koşullar'ın VII. maddesi uyarınca kullanıcının fesih hakkı etkilenmemektedir.

VII. Ücretli Üyeliğin Sözleşme Süresi ve Feshi

(1) Premium Üyelik 3, 6 veya 12 ay olarak belirlenmiştir (Koşullar’ın Madde 2 (II)’si). 

(2) Premium Üyelik, seçilen sözleşme süresine (3, 6 ya da 12 ay) göre otomatik uzatılır. Üyeliğin uzatılmasıyla birlikte söz konusu üyeliğe (3, 6 ya da 12 ay üyelik) göre aylık masraflar göz önünde bulundurularak faturalandırma yapılır. Premium Üyelik, kullanıcı tarafından zamanında (Madde VII. (3)) fesih edildiği takdirde, üyeliğin otomatik olarak uzatılması gerçekleşmez. Sözleşmenin sona erdiği tarih üye alanında gösterilmektedir.

(3) Premium Üyelik’inizi doğru bir şekilde sona erdirebilmeniz için, sözleşme tarihi dolmadan en geç 14 gün öncesinden  hizmet şifreniz ile birlikte, durumu yazılı olarak (posta, faks ya da e-posta yoluyla) Hizmet Sağlayıcı'ya bildirmeniz gerekmektedir. Premium Üyelik, bu şekilde sözleşmenin sona erdiği tarihte sonlanır.

Fesih işleminin yapılacağı yer:

Elit Teknoloji Hizmetleri İnternet A.Ş. 
Mevlüt Pehlivan Sok.
Yılmaz İş Merkezi No: 26/7
34349 Gayrettepe / İstanbul
Türkiye

Faks: +90 (212) 2333510
E-Posta: support@eCift.de

(4) Önemli gerekçelerden dolayı yapılacak olan olağanüstü fesih hakkı etkilenmemektedir. 

(5) Kullanıcının, kayıt sırasında ve/veya sonradan yapacağı değişikliklerde bilerek yanlış bilgi vermesi ya da Koşullar'a aykırı hareket etmesi durumunda, Hizmet Sağlayıcı herhangi bir fesih süresine bağlı kalmaksızın sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda ödenmiş olan ücretlerin iadesi talep edilemez. 

(6) Premium Üyelik’in sonlanmasıyla birlikte kullanıcının statüsü ücretsiz üyeliğe dönüşür ve bu üyeliğin hizmet sınırlamalarına tabi olur. 

VIII. Ücretsiz Üyeliğin Sonlandırılması

(1) Koşullar’ın Madde 2 (1)’i uyarınca ücretsiz üyelik, yazılı olarak kullanıcı tarafından istenildiği zaman sonlandırılabilir. Bununla ilgili daha fazla bilgi Yardım bölümünde mevcuttur.

(2) Kullanıcı, ücretsiz üyelik bağlamında kayıt sırasında ve/veya sonradan yapacağı değişikliklerde bilerek yanlış bilgi vermesi ya da Koşullar'a aykırı hareket etmesi durumunda, Hizmet Sağlayıcı herhangi bir fesih süresine bağlı kalmaksızın sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

(3) Kullanıcıya ait verilerin tamamı, sözleşme tarihinin sonlandırılması anında kullanıcının hukuka aykırı eylemlerinden dolayı ispat amacıyla kullanılmayacak ise, Hizmet Sağlayıcı tarafından silinir.

IX. Hizmet Sağlayıcı’nın Yükümlülükleri

(1) Hizmet Sağlayıcı, kasıt ve ağır ihmallerden sınırsız sorumludur; hafif kusurlarda ise sözleşmeye konu sorumlulukların (sözleşmenin düzgün bir şekilde yerine getirilmesine ve uygun teknik imkanları karşılamasına hizmet edecek olan) ihlali söz konusuysa sorumludur. Bahsi geçen sınırlı sorumluluk sözleşmeden doğan ve sözleşme dışı olan haklar için geçerlidir. Bunlar, aynı şekilde Hizmet Sağlayıcı'nın çalışanları için de geçerlidir. Yaşamın, bedenin ya da sağlığın hatalı bir şekilde ihlal edilmesinden dolayı doğan sorumluluk ile ürün sorumluluğu yasasından doğan mecburi sorumluluklar, söz konusu sınırlı sorumluluktan etkilenmemektedir.

(2) Hizmet Sağlayıcı, internetle ilgili teknik özelliklerden dolayı, www.ecift.de sayfası üzerinden sağlanan eÇift hizmetine sürekli erişim garantisi vermemekte ve kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı teknik aksaklıklarla ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Mücbir sebeplerden kaynaklı zararlar konusunda Hizmet Sağlayıcı herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Hizmet Sağlayıcı, siteye girişlerin her zaman sağlanacağının garantisini veremez. 

(3) Hizmet Sağlayıcı, iş bu Koşullar çerçevesinde düzenlenen kullanıcı sorumluluğunun ihlalinden (Koşullar’ın Madde X.’u) dolayı oluşan zararlardan sorumlu değildir. 

(4) Hizmet Sağlayıcı, sorumluluk alanı dışında gerçekleşen bir veri kaybından sorumlu değildir. Olası veri kaybı tehlikesi, sunucuya yüklenen verilerin çağrılması durumunda kullanıcıya geçer. 

(5) Hizmet Sağlayıcı, sorumluluk alanının dışında, herhangi bir verinin güvenliğinden sorumlu tutulamaz. 

X. Kullanım Koşulları

(1) Kullanıcı, kaydının içeriklerinden ve kendi hakkında yüklediği bilgilerden kendisi sorumludur.

(2) Kullanıcı, verdiği bilgilerin gerçek olduğunu ve kendisine ait olduğunu garanti eder. Taraflar, Hizmet Sağlayıcı’nın verilen bilgilerin doğruluğunu kontrol etme hakkının olduğu konusunda hem fikirdirler.

(3) Kullanıcı, üçüncü kişilere ait verileri (e-posta adresi dâhil) kendi verileriymiş gibi vermeyeceğini taahhüt eder. Özellikle de, üçüncü kişilere ait kredi kartı bilgileri ve banka hesabı bilgileri vermeyeceğini taahhüt eder.

(4) Kullanıcı, e-posta ve diğer iletileri gizli tutacağını ve ilgili kişinin onayı olmadan bunları üçüncü kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder. Aynı durum kişisel veriler -özellikle isim, telefon ve faks numarası, ikamet adresleri, e-posta adresleri ve web sayfası url'leri- için de geçerlidir.

(5) Kullanıcı, hizmeti suiistimal etmeyeceğini taahhüt eder. Suiistimal olarak kabul edilen davranışlar:

- karalayıcı, müstehcen ya da diğer hukuka aykırı materyal yayınlamak;

- diğer kişileri tehdit etmek, taciz etmek ya da üçüncü kişilere ait olan hakları ihlal etmek;

- virüs içeren dosyalar yüklemek;

- telif hakkı saklı olan, izinsiz materyalleri kamu erişimine sunmak;

- hizmeti tekliflerin diğer kullanıcılar için olumsuz etkilenmesine yol açacak şekilde kullanmak;

- e-postaları ele geçirmek ya da ele geçirme teşebbüsünde bulunmak;

- diğer online çöpçatanlık siteleri için reklam yapmak. 

- toplu posta göndermek;

- profil bilgilerinde diğer iletişim hizmetlerine ya da diğer internet hizmetlerine ait isim, adres, telefon veya faks numarası, e-posta adresi, kullanıcı adı veya diğer iletişim bilgilerini vermek;

- kullanıcı adı ve şifreleri üçüncü kişilere vermek ya da üçüncü kişilerle ortak kullanmak.


(6) Kullanıcı, yetkisinin olmadığı ya da telif hakkı bulunan resimleri yüklemeyeceğini garanti eder. 

(7) Hizmet Sağlayıcı’nın, her türlü metnin içeriğini, yüklenen resimleri, grafik dosyalarını Koşullar’a ve yürürlükteki kanunlara aykırı olup olmadığını kontrol etme ve gerektiğinde bunları değiştirme ya da silme hakkı vardır, ama sorumlu değildir.

(8) Kullanıcı, eÇift'e yüklenen verilerin kötüye kullanılmasından ya da sözleşmeden doğan diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan ve Hizmet Sağlayıcı'nın karşılaştığı her türlü sonuç ve dezavantajdan sorumludur. 

(9) Hizmet Sağlayıcı, Şartlar’ın ihlal edilmesi durumunda herhangi bir süre gözetmeksizin üyeliği iptal etme hakkına sahiptir. Hizmet Sağlayıcı, kayıt ya da hizmet kullanımı sırasında ahlaka aykırı, müstehcen ya da siyasi açıdan radikal içerik veya resimlerin yayınlanmasından dolayı, kullanıcının hizmetini kesme hakkını saklı tutar.

(10) Koşullar’ın Madde XII’si uyarınca kullanım koşullarının ihlali tazminat hakkı doğurabilir. 

(11) Kullanıcı, eÇift hizmetine kayıt işleminden ve/veya hizmeti kullanımından dolayı açılacak her türlü davadan, zarardan, kayıptan ya da talepten Hizmet Sağlayıcı’yı sorumlu tutmamayı taahhüt eder. Söz konusu bu durumda Hizmet Sağlayıcı'nın ya da Hizmet Sağlayıcı’nın yasal temsilcilerinin bir kusuru veya ağır ihmali var ise taahhüt ortadan kalkar. Kullanıcı, özellikle dedikodu, hakaret, kişisel hakların ihlali, kullanıcıların hizmetlerinin kaybedilmesi, maddi olmayan hakların ya da diğer yasal yükümlülüklerin ihlalinden kaynaklanan her türlü yükümlülük, sorumluluk ve talepten Hizmet Sağlayıcı’yı muaf tutmayı taahhüt eder.

XI. Ticari ve Mesleki Amaçlı Kullanımdan Doğan Yasaklar, Spam Yasağı

(1) Kullanıcı, üyeliği çerçevesinde herhangi ticari ya da mesleki amaç gütmeyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı, eÇift hizmetini ticari ya da mesleki amaçla kullanmayacağını taahhüt eder.

(2) Kullanıcının yapmamayı taahhüt ettiği ticari ya da mesleki kullanım olarak kabul edilen davranışlar:

- Her türlü mal veya hizmet tedariki için, başka bir yerden temin edilebilecek mütekabil bir teklifte bulunmak ya da bunlara karşılık gelen teklife atıfta bulunmak;

- Ticari internet sayfalarının reklamını yapmak; başka bir ifadeyle, ücret karşılığında satılan/verilen mal ya da hizmetlerin tanıtımı için kullanılan, şirketlerin reklamını yapan sayfalar ya da ticari içerikli diğer sayfaların reklamını yapmak. Bu düzenleme kapsamında, doğrudan ya da dolaylı yoldan diğer bir hizmet Sağlayıcı’ya ait olan çöpçatanlık sitesine yönlendiren sayfalar da bu kategoride değerlendirilmektedir;

- Çalışan, ajanslar için model ya da ücret karşılığında hizmet veren kişileri arama;

- Ticari amaçlar, reklam ya da üçüncü kişilere satmak üzere profil bilgilerinin toplanması ya da verilerin sorgulanması (örneğin sabit telefon veya cep telefonu numaraları);

- Ücretli hizmet hatlarının (özellikle 900'lü hatlar) ya da ücretli sms numaralarının (sözde premium sms) yayınlanması;

- Yarışma amaçlı iletişim kurma (özellikle 900'lü hatlar üzerinden).

(3) Kullanıcı, ticari amaca hizmet eden her türlü mesaj ve ticari teklifleri diğer kullanıcılarla paylaşmamayı taahhüt eder. 

XII. Tazminat

(1) Koşullar’ın Madde XI.’i uyarınca kullanıcı, üyeliği vasıtasıyla icra edeceği ticari ya da mesleki davranışlar veya eÇift hizmetini ticari ya da mesleki olarak kullanması durumunda, her bir ihlali için Hizmet Sağlayıcı'ya 1000 Avro ödemeyi taahhüt eder. 

(2) İş bu Koşullar’ın Madde X. (3) ve (5)’inde tanımlanan sorumluluklardan dolayı, kasti ya da ağır ihmaller nedeniyle -Madde XII. (1) de tanımlanan tazminat yükümlülüğü oluşmadığı takdirde- Hizmet Sağlayıcı’ya her bir ihlali durumunda 150 Avro tutarında tazminat ödemeyi taahhüt eder. 

(3) Kullanıcı zararın oluşmadığını ya da zararın temel olarak daha az olduğunu ispat etme hakkını haizdir. Hizmet Sağlayıcı, zarar boyutunun fazla olması durumunda bunu kullanıcıya ispat etme hakkını saklı tutar.

XIII. Koşullar’ın, Ücretlerin ya da Hizmetlerin Değiştirilmesi

(1) Kullanım sözleşmesinin temeli, kullanıcının üyelik kaydı sırasında internet sayfasının geçerli olan Koşulları'dır. Hizmet Sağlayıcı, gerekli gördüğü ve kullanıcının aleyhine olmadığı hallerde söz konusu Koşullar'da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

(2) Koşullar'da sonradan yapılan değişiklikler, temel olarak internet sayfasında kayıt yükümlülüğü bulunan hizmetlerin kullanıcının lehine iyileştirilmesine hizmet eder. Değişiklikler, hukuki durumun değişmesinden ya da sözleşmenin Koşullar'ın uyarlaması yapılmadan, sözleşmenin uygulanmasını zorlaştırabilen ya da imkânsız hale getirebilen şekilde değişmesine neden olmuş öngörülemeyen değişikliklerden ötürü gerekli olabilir.

(3) Yürürlükteki mevcut Koşullar'dan önemli sapmalar ve kullanım sözleşmesinin temelinden değiştirilmesi yukarıdaki değişiklik kapsamına girmez. Bunlar ancak kullanıcı ve Hizmet Sağlayıcı’nın ortak kararıyla uygulanabilir.

(4) Hizmet Sağlayıcı, hizmete konu olan değişiklikle birlikte kullanıcı tarafından yüklenen içerikleri sınırlama hakkına sahiptir.

(5) Hizmet Sağlayıcı, kararlaştırılan ücreti arttırma hakkına sahiptir. Ücret arttırma hakkı, özellikle sözleşmede belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesinde Hizmet Sağlayıcı’nın, üçüncü şahısların hizmetlerinden faydalanması söz konusuysa, bu üçüncü şahısların ücret artışı yapması durumunda doğar. Ayrıca Hizmet Sağlayıcı, işlem vergisi artışında da ücret arttırma yetkisine sahiptir.

(6) Kayıtlı üyeler, üyelik esnasında bildirdikleri e-posta adresleri üzerinden yapılacak olan değişiklik ve uyarlamalar yürürlüğe girmeden bir ay önce haberdar edilir. Bildirim yapıldıktan itibaren bir ay içerisinde yazılı olarak fesih hakkı bulunmaktadır. Fesih yapılmaması halinde kullanıcının Şartlar’da yapılan değişiklikleri onayladığı kabul edilecektir. Bu durum, değişiklik bildiriminde kullanıcıya ayrıntılı olarak izah edilmektedir.

XIV. Veri Güvenliği

Hizmet Sağlayıcı’nın Veri Güvenliği Koşulları geçerlidir. Bunlara www.ecift.de ana sayfasından ulaşabilirsiniz.

XV. Yasal Yollar, Diğer

(1) Hizmet Sağlayıcı tarafından kullanıcılara yapılan bildirimler ya e-posta yoluyla ya da sisteme giriş yapıldıktan sonra pencerede çıkan bir uyarıyla gerçekleşir. Kullanıcı tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya yapılacak olan bildirimler "Müşteri Hizmetleri" sayfasındaki form üzerinden ya da +90 (212) 2333510 numaralı faksa ya da yazılı olarak posta yoluyla gerçekleşir. 

(2) İş bu Koşullar’da yer alan hükümlerin birinin geçersizliği ya da kısmı olarak geçersizliği durumunda diğer hükümler bundan etkilenmez. Bu durumda yasal düzenlemeler geçerlidir.

(3) Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) ve devletler özel hukuku hariç olmak üzere Tarafların sözleşmeden doğan ilişkileri Federal Almanya Cumhuriyeti'nin kanunlarına tabidir.

(4) Kullanıcının Avrupa Birliği sınırları içerisinde ikametgâh adresi olmaması durumunda, şirket merkezimizin bulunduğu yerdeki mahkemeler yetkilidir. Tüketici mevzuatıyla ilgili zorunlu olmak şartıyla, Avrupa Birliği içindeki nihai tüketicilerle olan trafik durumunda, nihai tüketicinin ikamet yerindeki kanunlar da uygulanabilir.

XVI. İletişim

eÇift  

Elit Teknoloji Hizmetleri Internet A.Ş. hizmetidir.
Yeşilce Mah. Dalgıç Sok No:3/5 Kat:1 PK: 34418 Kağıthane/İSTANBUL / Türkiye.

Şirket, İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) kayıtlıdır.
Ticaret Odası Sicil No: 696404

Müşteri hizmetlerine support@ecift.de adresinden e-postayla ulaşabilirsiniz. 


Koşullar'ın oluşturulduğu tarih: Aralık 2015